Szybka reakcja

Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja naszych klientów często wymaga natychmiastowej reakcji.

Wysoka skuteczność

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obronie osób zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu.

Dyskrecja

Zapewniamy pełną dyskrecję i zachowanie poufności przekazywanych nam informacji.

Czynne 24 / 7

Działamy całą dobę na terenie całego kraju. Kontaktując się masz pewność, że otrzymasz pomoc prawną od specjalistów prawników.

JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU

Całodobowa Pomoc Prawna Zadzwoń Teraz!

Zadzwoń Im Szybciej Tym Lepiej Adwokaci z Doświadczeniem w Sprawach Jazdy Po Alkoholu!

Nietrzeźwość kierowców to ogromny problem, z którym próbują radzić sobie polskie organy ścigania. Nieodpowiedzialność kierowców może prowadzić do kolizji i groźnych wypadków drogowych. Wymiar sprawiedliwości próbując walczyć z plagą nietrzeźwych kierowców, wprowadza zmiany, które mają na celu zmuszenie ludzi do poczucia odpowiedzialności podczas prowadzenia pojazdu. „Piłeś? Nie jedź!”. Takie hasła często możemy usłyszeć w kampaniach reklamowych promujących trzeźwość za kierownicą, dlatego warto się do nich stosować. W naszym dzisiejszym artykule odpowiemy na szereg pytań odnośnie jazdy po alkoholu. 

Czy można jeździć po alkoholu oraz co grozi za jazdę po alkoholu?

 

Polskie prawo przewiduje możliwość jazdy po alkoholu, która nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Jaka jest dopuszczalna jazda po alkoholu w Polsce? Warunkiem jest, aby stężenie alkoholu we krwi nie przekraczało 0,2 promila. Kiedy podczas kontroli drogowej kierowcy zostanie wykryty alkohol w stężeniu od 0,0 do 0,19 promila, kierowca nie poniesie żadnych konsekwencji. Kiedy jednak wartość przekroczy 0,2 promila, kierowca poniesie konsekwencję swoich czynów. W zależności od ilości alkoholu, kierowcy wymierzona będzie inna kara. Za prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu czy w stanie nietrzeźwości grozi grzywna i/lub kara pozbawienia wolności.

Polska posiada mocno zaostrzone przepisy odnośnie ilości alkoholu we krwi traktowanej jako wykroczenie. W Niemczech dopuszczalna ilość alkoholu to 0,5 promila natomiast w Anglii aż 0,8 promila. Warto wiedzieć, że w Czechach, Słowacji, Estonii, Rumunii, Chorwacji i na Węgrzech obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu.

Kiedy jazda po alkoholu traktowana jest jako wykroczenie?

Ilość wykrytego stężenia alkoholu u osoby prowadzącej pojazd pozwala na sklasyfikowanie go w danej grupie i wymierzenie odpowiedniej kary. Kiedy  kierowcy wykryte zostanie 0,2-0,5 promila alkoholu we krwi zdarzenie to określane jest według przepisów prawa jako wykroczenie. Grozi za nie kara w wysokości od 50zł do 5000 zł, pozbawienie wolności na 30 dni, 10 punktów karnych, a także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 do 36 miesięcy.

Co grozi za jazdę po pijanemu, kiedy kierowcy zostaną wykryte 3 promile?

Kierowca, który zostanie zatrzymany przez policję podczas prowadzenia pojazdu, a stężenie alkoholu będzie wynosiło 3 promile, będzie oskarżony o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Według polskiego prawa prowadzenie pojazdu przez kierowcę, którego stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila traktowane jest jako przestępstwo, za które grozi kara grzywny w wysokości uzależnionej od dochodów, a także kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Dodatkowo może zostać wydany zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Sąd może również zobowiązać osobę oskarżoną do wpłaty na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym lub pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 5 000 zł do 60 000 zł.

Jazda pod wpływem alkoholu po raz drugi

Każdy kierowca, który zostanie po raz drugi złapany na prowadzeniu pojazdu po spożyciu alkoholu, traktowany jest jako recydywista. Przewidziana jest tzw. zaostrzona odpowiedzialność. Takiemu kierowcy grozi kara pozbawienia wolności w wysokości od 3 miesięcy do 5 lat. Dodatkowo dla recydywistów przewidziana została kara dożywotniego zakazu prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych. Kiedy jednak stężenie nie przekracza 0,5 promila we krwi, jest to wykroczenie za które przewidziana jest kara aresztu lub grzywny od 50 zł w górę. Dodatkowo takiemu kierowcy zostanie wymierzony zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi również zapłata świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 5.000 zł wzwyż.

Ważne! W sytuacji, gdy zakaz prowadzenia pojazdów jest wyższy niż jeden rok, kierowca musi ponownie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy i uzyskać jego pozytywny wynik.

Jazda po alkoholu – nowe przepisy 2022

Wraz z nadejściem nowego roku 2022 dokonano znacznych zmian w przepisach odnośnie ruchu drogowego. Dotyczy to również jazdy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem alkoholu. Kiedy u kierowcy stężenie alkoholu we krwi nie przekracza 0,5 promila, zdarzenie jest traktowane jako wykroczenie. W 2022 roku wartość mandatu wzrosła do 2500 zł. Punkty karne pozostają bez zmian, nadal jest to maksymalnie 10. Od 1 stycznia wzrosła również wartość maksymalna grzywny nakładanej przez sąd. Jest to aż 30 tysięcy złotych.

Kolejne zmiany dopiero przed nami. Już od 17 września 2022 roku, wzrośnie liczba punktów karnych z 10 do 15. Zmiany obejmą również recydywistów. W sytuacji, gdy w ciągu 2 lat od poprzedniego zdarzenia, kierowca ponownie zostanie złapany na tym samym wykroczeniu, nakładany będzie mandat w dwukrotnej wysokości (do 5000 zł).

Na chwilę obecną nie zmienia się nic w sankcjach za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila). Jednak trudno jest wykluczyć, że zapisy te nie ulegną zmianom. Pierwotny projekt zakładał, że może dojść do konfiskaty samochodu już po przekroczeniu 1,5 promila alkoholu we krwi. Pamiętajmy jednak, aby nie wsiadać do samochodu w sytuacji, gdy nie mamy pewności odnośnie całkowitego pozbycia się alkoholu z organizmu. Bardzo łatwym sposobem na sprawdzenie się jest zakup alkomatu lub skorzystanie z tych zlokalizowanych na komisariatach policji. Dzięki temu można szybko upewnić się i nie ryzykować spowodowaniem wypadku, kolizji i poniesieniem surowych konsekwencji.

Kary za jazdę po pijanemu

Dowiedz się jakie kary grożą za jazdę pod wpływem alkoholu?

 

Jednym z najczęściej popełnianych przestępstw w ruchu drogowym jest jazda po alkoholu. Zgodnie ze statystykami, policjanci każdego dnia zatrzymują kierowców jadących pod wpływem alkoholu. Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Odpowiedzialność karna grozi osobie, która prowadziła pojazd mechaniczny (np. samochód), mając we krwi więcej niż 0,5 promila.

 

Skazując pijanego kierowcę, sąd oprócz kary orzeka także środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Za jazdę po alkoholu można stracić prawo jazdy na okres od 3 do 15 lat. Kolejną równie przykrą konsekwencją jazdy „na podwójnym gazie” jest obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

 

Sankcje przewidziane są jedynie dla sprawcy, który nie był dotychczas karany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z art. 178a § 4 kk, kto prowadzi pojazd w stanie nietrzeźwości i był już wcześniej skazany za ten sam czyn, to grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Za ponowną jazdę po alkoholu grozi też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 co najmniej 10 000 złotych

 

Na wymiar kary za jazdę pod wpływem alkoholu wpływa wiele czynników. Przy wymierzaniu kary sąd uwzględnia między innymi motywację i sposób zachowania się sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, sposób życia sprawcy przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu. Kluczowe znaczenie mają również warunki atmosferyczne w dniu zatrzymania, natężenie ruchu w miejscu kontroli drogowej oraz zachowanie sprawcy podczas zatrzymania.

 

Jazda pod wpływem alkoholu może być wykroczeniem. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, maksymalna dopuszczalna zawartość alkoholu w organizmie kierowcy wynosi 0,2 promila. Jeżeli stężenie alkoholu we krwi prowadzącego pojazd wynosi od 0,2 do 0,5 promila, to oznacza, że kierowca znajduje się w stanie po użyciu alkoholu. W myśl art. 87 § 1 kw, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu grozi kara aresztu albo kara grzywny w wysokości co najmniej 50 złotych. Karę aresztu sąd wymierza w dniach i w wymiarze od 5 do 30 dni. Za jazdę w stanie po użyciu alkoholu sąd orzeka również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Jeśli zostałeś zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu zadzwoń po darmową konsultację.

PROCEDURA WEZWANIA OBROŃCY

Skontaktuj się

Podaj dane zatrzymanego

Poinformuj o okolicznościach

Dowiedz się co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu

Pierwsza konsultacja za darmo

Jak odzyskać prawo jazdy po alkoholu?

W myśl art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Skazany za jazdę po alkoholu ma także obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych na rzecz Fundacji Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Przestępstwo określone w art. 178a § 1 kk popełnia kierowca, który w momencie zatrzymania ma w organizmie więcej niż 0,5 promila alkoholu. Za jazdę po alkoholu odbierane jest prawo jazdy – zakaz prowadzenia pojazdów sąd orzeka na okres od 3 do 15 lat. Okres zatrzymania prawa jazdy zaliczany jest na poczet orzeczonego zakazu.

 

Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za alkohol? Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu trwa wiele miesięcy, a nawet lat. Utracone prawo jazdy może być poważnym utrudnieniem w codziennym życiu. Dobrym sposobem na odzyskanie prawa jazdy zabranego za alkohol może być zmiana wykonywania środka karnego polegaj zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w tzw. blokadę alkoholową.

 

Wniosek, o którym mowa w art. 182a § 1 kkw, można złożyć dopiero po wykonaniu połowy orzeczonego środka karnego. Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony był dożywotnio (chodzi tu zwłaszcza o ponowną jazdę po alkoholu mimo wcześniejszego skazania), wniosek można złożyć najwcześniej po 10 latach wykonywania zakazu. Pisemny wniosek trzeba złożyć do sądu, który orzekał w pierwszej instancji.

Wniosek o blokadę alkoholową rozpoznawany jest na posiedzeniu. Sąd zawiadamia skazanego i jego obrońcę  o terminie posiedzenia. Co ciekawe, posiedzenie w sprawie blokady alkoholowej może odbyć się również niejawnie (w tym przypadku sąd doręcza stosowne postanowienie). Sąd może orzec o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeśli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji (art. 182a. § 1 kkw).

 

Może zdarzyć się, że mimo wszystko sąd nie uwzględni wniosku o alkolock. W tym wypadku skazany jest uprawniony do wniesienia zażalenia w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia bądź doręczenia odpisu postanowienia. Sąd drugiej instancji może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie albo uchylić je i przekazać do ponownego rozpoznania.

 

Jeżeli Sąd rozpatrzy sprawę pozytywnie, należy następnie zgłosić się do właściwego wydziału komunikacji. Prawo jazdy wydawane jest z kodem 69. Należy pamiętać, że utrata prawa jazdy (np. za jazdę po alkoholu) na okres dłuższy niż rok wiąże się z koniecznością ponownego zdania egzaminu na prawo jazdy.

 • Wiele osób zadaje sobie pytanie, kiedy można jechać po alkoholu. Jako wielokrotny obrońca osób, które prowadziły pojazd będąc pod wpływem alkoholu mogę odpowiedzieć na powyższe pytanie jednym zdaniem. Dla swojego dobra nigdy nie powinieneś prowadzić pojazd pod wpływem alkoholu. Z prawnego punktu nie będzie to jednak odpowiedź poprawna, ponieważ występują okoliczności, dzięki......

 • Zostałeś zatrzymany za jazdę po alkoholu i zastanawiasz się jak będzie toczyło się postępowanie w twojej sprawie? W dzisiejszym wpisie postaram się odpowiedzieć tobie na powyższe zagadnienie. Zapraszam! Wszystko zaczyna się od zatrzymania do kontroli. Policjanci sprawdzają stężenie alkoholu i okazuje się, że popełniłeś przestępstwo. Zostaje tobie zatrzymany dokument prawa......

 • Każda osoba kierująca pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu musi być gotowa na poniesienie konsekwencji. Konsekwencje te mogą być dotkliwsze w przypadku popełnienia dodatkowych naruszeń. Jak kształtuje się odpowiedzialność karna i cywilna za kolizję pod wpływem alkoholu? Zapraszam do dzisiejszego wpisu! Na wstępie należy przypomnieć, co grozi za podstawowy czyn jazdy po......

 • Kierowanie pojazdem mechanicznym stanowi czyn zabroniony opisany w art. 178a § 1. Zgodnie z treścią tego przepisu kto, znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności......

 • Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo. Przepisy Kodeksu karnego definiują stan nietrzeźwości jako sytuację, w której stężenie alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,5 promila (albo jeżeli w wydychanym przez niego powietrzu jest więcej niż 0,25 mg/l alkoholu). Stan nietrzeźwości zachodzi również wtedy, gdy stężenie......

 • Przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce. Każdego dnia popełnia je około 100-150 osób. Po popełnieniu tego czynu często nasuwa się pytanie, jakie konsekwencje dotkną sprawcy. Dużo zależy od stężenia alkoholu, jakie sprawca posiadał w momencie jazdy samochodem. Co zatem grozi......

 • Polskie prawo wyróżnia dwa określenia – „stan po użyciu alkoholu” oraz „stan nietrzeźwości” – w zależności od stężenia alkoholu we krwi. Te dwa zwroty mają ogromne znaczenie, gdyż jazda po użyciu traktowana jest jako wykroczenie, natomiast jazda w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Zobacz także: Jazda......

 • Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Sąd orzeka także środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Skazany za......

 • Jazda po alkoholu to przestępstwo z art. 178a § 1 kodeksu karnego (kk), za które grozi nawet do dwóch lat więzienia i utrata prawa jazdy. Kiedy musisz liczyć się z konsekwencjami jazdy po alkoholu? Masz powyżej pół promila alkoholu Ze stanem nietrzeźwości mamy do czynienia,......

 • Wielu skazanych za jazdę po alkoholu szczerze żałuje swojego zachowania i chciałoby odzyskać prawo jazdy. Jednym z najlepszych sposobów na odzyskanie prawa jazdy może być zainstalowanie tzw. blokady alkoholowej za uprzednią zgodą sądu. Co należy zrobić, aby wcześniej odzyskać możliwość prowadzenia pojazdów? Zgodnie z art.......

 • Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, akara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Sąd orzeka także środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz obowiązek zapłacenia......

 • Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo. Stan nietrzeźwości u kierowcy zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,5 promila lub jeżeli w wydychanym przez niego powietrzu znajduje się więcej niż 0,25 mg/l alkoholu. Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za......

 • Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu zwiększa ryzyko spowodowania wypadku w ruchu lądowym, a nawet katastrofy komunikacyjnej. Zgodnie ze statystykami za rok 2018 opracowanymi przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej policji, w roku tym doszło do 31 674 wypadków drogowych. Na......

 • Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi obecnie grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat (art. 178a § 1 kk). Stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu w organizmie kierowcy w momencie zatrzymania jest wyższe niż 0,5 promila lub prowadzi do......

 • Zagadnienie karne jazdy po alkoholu jest bardzo szerokie. Pod pojęciem tym możemy rozumieć zarówno wykroczenia jak i przestępstwa jazdy po alkoholu. Dodatkowo w przypadku przestępstw możemy wyróżnić parę różnych przestępstw kwalifikowanych. Dodatkowo można wyróżnić również czynności na etapie postępowania przygotowawczego oraz wykonawczego. W niniejszym artykule......

 • Jazda po alkoholu jest czynem karalnym. Należy zwrócić uwagę, na rozróżnienie pojęć prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu. Stan nietrzeźwości, zgodnie z treścią art. 115 § 16 pkt 1 i 2 Kodeksu karnego zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza......