1 promil alkoholu – jaka kara?

Przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce. Każdego dnia popełnia je około 100-150 osób. Po popełnieniu tego czynu często nasuwa się pytanie, jakie konsekwencje dotkną sprawcy. Dużo zależy od stężenia alkoholu, jakie sprawca posiadał w momencie jazdy samochodem. Co zatem grozi za jazdę samochodem z 1 promilem alkoholu? Zapraszam!

Na ile odbierane jest prawo jazdy za 1 promil?

Przestępstwo jazdy po alkoholu zostało usankcjonowane w art. 178a § 1 k.k. Zgodnie z nim kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Od decyzji sądu zależy, jaką karę nałoży na sprawcę. Z doświadczenia zebranego na salach sądowych wynika, że decydujące znaczenie ma właśnie stężenie alkoholu. W przypadku stężenia wynoszącego 1 promil, co odpowiada wynikowi 0,5 mg/l wydychanego powietrza, istnieją duże szanse na wywalczenie warunkowego umorzenia. Jest to instytucja z art. 66 k.k. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Korzyści są takie, że sąd odstępuje od ukarania jedną z powyższych kar. Jednakże mimo wszystko sprawcy nie ominie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W tym wypadku zakaz ten zostanie skrócony do roku lub do dwóch lat. Roczny zakaz jest wyjątkowo ważny, ponieważ dana osoba nie będzie musiała ponownie podchodzić do egzaminu na prawo jazdy. Jeśli jednak sąd nie zgodzi się na warunkowe umorzenie postępowania, to sprawcę czeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 3 lat do lat 15. Kolejną dolegliwością jest świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Świadczenie to zostanie orzeczone w wysokości od 5 do 60 tys. zł. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego obowiązek ten najczęściej wynosi około 3 tys. zł.