2 promile alkoholu we krwi – jaka kara?

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo. Przepisy Kodeksu karnego definiują stan nietrzeźwości jako sytuację, w której stężenie alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,5 promila (albo jeżeli w wydychanym przez niego powietrzu jest więcej niż 0,25 mg/l alkoholu). Stan nietrzeźwości zachodzi również wtedy, gdy stężenie alkoholu w organizmie ma tendencję wzrostową i prowadzi do stężenia przekraczającego wartość 0,5 promila (lub 0,25 mg/l).

Co grozi za jazdę po alkoholu? Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Ponadto sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Dodatkowo skazany za jazdę po alkoholu ma obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości od 5 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Na podstawie art. 178a § 1 kk odpowiada osoba, która po raz pierwszy prowadziła pojazd po alkoholu i nie była wcześniej skazana za podobne przestępstwo.

Nieco inaczej wygląda sytuacja osoby, która już wcześniej była skazana za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. O ponownej jeździe po alkoholu mowa jest w art. 178a § 4 kk. W myśl tego przepisu, za prowadzenie pojazdu mechanicznego pomimo wcześniejszego skazania za to samo (lub podobne) przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, z możliwością warunkowego zawieszenia jej wykonania w wyjątkowo uzasadnionych wypadkach. Sąd orzeka również dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz zobowiązuje do uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości od 10 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Wymiar kary za jazdę po alkoholu zależy od wielu czynników, przede wszystkim od wcześniejszej karalności oskarżonego oraz stężenia alkoholu w jego organizmie. Sąd bierze pod uwagę również takie czynniki jak natężenie ruchu na drodze, rodzaj drogi, po której poruszał się oskarżony czy panujące w dniu zdarzenia warunki atmosferyczne. Przy np. 2 promilach alkoholu uzyskanie warunkowego umorzenia postępowania (i co za tym idzie wcześniejszego odzyskania prawa jazdy) może być dość trudne, chociaż nie niemożliwe. Przykładowo, w dużej części przypadków za jazdę z 2 promilami sąd wydaje jednak wyrok skazujący i orzeka karę grzywny (zwłaszcza jeżeli oskarżony pracuje lub ma własną działalność i osiąga stały dochód). Kara grzywny wymierzana jest w stawkach dziennych. Liczba stawek dziennych oraz wysokość jednej stawki zależy od sytuacji materialnej oskarżonego i osiąganych dochodów. Osoby bezrobotne lub w trudniejszej sytuacji finansowej mogą być skazane na karę ograniczenia wolności, polegającą na nieodpłatnym wykonywaniu prac społecznych przez pewien czas.

Jeżeli uważasz, że kara za jazdę po alkoholu była zbyt surowa, możesz złożyć apelację. Jeśli chcesz złożyć apelację, najpierw musisz złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Po otrzymaniu odpisu wyroku z uzasadnieniem biegnie 14-dniowy termin na złożenie apelacji.

Dowiedz się więcej na LexTraffic – Kancelaria Ruchu Drogowego