Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, akara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Sąd orzeka także środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz obowiązek zapłacenia...

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo. Stan nietrzeźwości u kierowcy zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,5 promila lub jeżeli w wydychanym przez niego powietrzu znajduje się więcej niż 0,25 mg/l alkoholu. Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za...

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu zwiększa ryzyko spowodowania wypadku w ruchu lądowym, a nawet katastrofy komunikacyjnej. Zgodnie ze statystykami za rok 2018 opracowanymi przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej policji, w roku tym doszło do 31 674 wypadków drogowych. Na...

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi obecnie grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat (art. 178a § 1 kk). Stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu w organizmie kierowcy w momencie zatrzymania jest wyższe niż 0,5 promila lub prowadzi do...

Zagadnienie karne jazdy po alkoholu jest bardzo szerokie. Pod pojęciem tym możemy rozumieć zarówno wykroczenia jak i przestępstwa jazdy po alkoholu. Dodatkowo w przypadku przestępstw możemy wyróżnić parę różnych przestępstw kwalifikowanych. Dodatkowo można wyróżnić również czynności na etapie postępowania przygotowawczego oraz wykonawczego. W niniejszym artykule...

Jazda po alkoholu jest czynem karalnym. Należy zwrócić uwagę, na rozróżnienie pojęć prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu. Stan nietrzeźwości, zgodnie z treścią art. 115 § 16 pkt 1 i 2 Kodeksu karnego zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza...