Czy prowadzenie po alkoholu jest przestępstwem?

Jazda po alkoholu to przestępstwo z art. 178a § 1 kodeksu karnego (kk), za które grozi nawet do dwóch lat więzienia i utrata prawa jazdy.

Kiedy musisz liczyć się z konsekwencjami jazdy po alkoholu?

  • Masz powyżej pół promila alkoholu

Ze stanem nietrzeźwości mamy do czynienia, gdy:
– zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość,
– zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Kierowca ze stężeniem alkoholu we krwi pomiędzy 0,2 i 0,5 promila popełnia wykroczenie.

Masz powyżej 0,5 promila – JESTEŚ PRZESTĘPCĄ!

Zobacz także: Jazda po alkoholu – pomoc prawna

JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU
SKONTAKTUJ SIĘ! PIERWSZA PORADA ZA DARMO

22 270 63 01

  • Prowadzisz pojazd mechaniczny

Czyn z art. 178a § 1 kk polega na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Warunkiem uznania osoby za prowadzącą pojazd jest to, aby pojazd znajdował się w ruchu. Prowadzenie pojazdu mechanicznego to m.in. wprawienie go w ruch, kierowanie nim, ale przy pomocy właściwego mu mechanizmu. Prowadzeniem pojazdu nie będzie więc prowadzenie go obok siebie (np. motocykla) albo pchanie siłą mięśni ludzkich.

Przykład
Osoba, znajdująca się w stanie nietrzeźwości, chcąc uruchomić silnik pojazdu mechanicznego (motocykl), pcha go na pewnym odcinku drogi siłą własnych mięśni. Nie stanowi to podstawy do uznania takiego zachowania za prowadzenie pojazdu mechanicznego. Motocyklista nie uruchomił bowiem silnika w swoim pojeździe, nie jechał nim, a jedynie pchał go. Nie może by on zatem uznany za osobę prowadzącą pojazd mechaniczny. Jego działanie może zostać zakwalifikowane jako usiłowanie.

  • Poruszasz się w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym

Przestępstwo określone w art. 178a § 1 kk może być popełnione wszędzie tam, gdzie odbywa się ruch pojazdów (drogi publiczne, osiedlowe, parkingi sklepowe, lotniska, drogi wewnętrzne na terenie osiedli mieszkaniowych itp.).

  • Poruszasz się pojazdem mechanicznym

Za pojazdy mechaniczne należy uznać pojazdy zaopatrzone w poruszający je silnik (m.in. samochody, motocykle, maszyny rolnicze, wózki widłowe, lokomotywy kolejowe, samoloty, helikoptery, statki wodne, motorówki, jak również pojazdy szynowe zasilane z trakcji elektrycznej (tramwaje, trolejbusy). Pijany rowerzysta nie poniesie więc konsekwecji z art. 178a § 1 kk. Prowadzenie bowiem pojazdu niemechanicznego po spożyciu alkoholu, niezależnie od jego stężenia, nie jest przestępstwem.

KARY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU

Kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym są wysokie. Wszystko zależy od tego czy kierowca pierwszy raz jechał po pijanemu czy też uczynił to ponownie (tj. był już wcześniej skazany z art. 178a § 1 kk).

Za jazdę po alkoholu po raz pierwszy kierowcy grozi:

  • grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2
  • zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat
  • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 5 000 zł do 60 000 zł.

W przypadku zaś ponownego prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości kierowcy grozi:

  • kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5
  • dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
  • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 10 000 zł do 60 000 zł.

Ważne!
Sprawca przestępstwa, jeżeli jest osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie, może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

skontaktuj się z adwokatem
PIERWSZA KONSULTACJA ZA DARMO

22 270 63 01