Jaka jest dopuszczalna zawartość alkoholu u kierowcy w Polsce?

Polskie prawo wyróżnia dwa określenia – „stan po użyciu alkoholu” oraz „stan nietrzeźwości” – w zależności od stężenia alkoholu we krwi. Te dwa zwroty mają ogromne znaczenie, gdyż jazda po użyciu traktowana jest jako wykroczenie, natomiast jazda w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem.

Zobacz także: Jazda po alkoholu – pomoc prawna

JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU
SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM

22 270 63 01

DOPUSZCZALNA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU U KIEROWCY

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie kierowcy wynosi lub prowadzi do:

  1. stężenia we krwi od 0,2 promila do 0,5 promila alkoholu albo
  2. obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Stan nietrzeźwości zachodzi natomiast, gdy zawartość alkoholu

  1. we krwi przekracza 0,5‰ albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  2. w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Rozróżnienie to jest ważne z punktu widzenia kierowcy ponieważ wpływa na konsekwencje, jakie będzie musiał ponieść za jazdę po alkoholu.

Zwracam również uwagę na – użyty w przepisach dotyczących jazdy po alkoholu – zwrot „prowadzi do”, który związany jest z tzw. resorpcją alkoholu. Niejednokrotnie bowiem kierowca w czasie zdarzenia znajduje się w fazie wchłaniania alkoholu, a więc wtedy, gdy cały alkohol nie przeniknął jeszcze z przewodu pokarmowego do krwiobiegu, co sprawia, że stężenie alkoholu może jeszcze rosnąć.

Przykład:
Jeżeli kierowca, który spowodował wypadek zostanie zbadany bezpośrednio po zdarzeniu i będzie miał mniej niż 0,5 promila, ale drugie badanie wykaże już 0,6 promila, to uznaje się, że spowodował wypadek w stanie nietrzeźwości. W chwili zdarzenia stężenie alkoholu we krwi nie przekroczyło wskazanej w przepisach granicy, ale „prowadziło do stężenia przekraczającego tę wartość”. Pierwszy pomiar stanowił wykroczenie, a co za tym idzie kierowca poniósłby łagodniejsze konsekwencje. Niemniej jednak po pełnej absorpcji alkoholu, jego stężenie przekroczyło 0,5 promila. Taki kierowca będzie odpowiadał zatem jak za popełnienie przestępstwa, a nie wykroczenia.

BADANIE ZAWARTOŚCI ALKOHOLU

Istnieją dwa kryteria sprawdzenia, czy kierowca prowadził pod wpływem alkoholu tj. badanie zawartość alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu.

Pierwszeństwo daje się badaniom zawartości alkoholu w organizmie za pomocą urządzeń elektronicznych, dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Dopiero gdy stan kierowcy uniemożliwia przeprowadzenie takiego badania lub odmawia on poddania się takiemu badaniu, sprawdzenie następuje na podstawie badania krwi.

Ważne! Wynik badania nie jest dowodem niepodważalnym. Może być zakwestionowany m.in. w sytuacji, gdy pomiar został przeprowadzony urządzeniem nieposiadającym aktualnej kalibracji bądź w sposób niezgodny z instrukcją.

SPRAWDŹ STAN TRZEŹWOŚCI – NIE RYZYKUJ!

Nie zapominaj, że alkohol znacznie pogarsza percepcję i wpływa na wydłużenie czasu reakcji. Jeżeli chcesz uniknąć kłopotów a właśnie wypiłeś niewielką ilość alkoholu lub piłeś wieczorem a rano musisz wsiąść za kółko, przebadaj się alkomatem. Jeżeli nie masz takiego urządzenia możesz też w każdej chwili udać się na komisariat policji, gdzie wykonasz pomiar swojego stanu trzeźwości.
Uwaga! Zalecam jednak, w celu zbadania stanu trzeźwości, udanie się na komisariat, pieszo. Taki spacer sprawi, że unikniesz ewentualnych konsekwencji prawnych, gdyby okazało się jednak, że jeszcze jesteś nietrzeźwy.

Z ostrożnością też podchodź do dostępnych na stacjach benzynowych alkotestów, w 100 % bowiem nie można polegać na ich wskazaniach.

JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU
SKONTAKTUJ SIĘ! PIERWSZA PORADA ZA DARMO

22 270 63 01