Jazda po pijanemu – jak możemy Ci pomóc?

Zagadnienie karne jazdy po alkoholu jest bardzo szerokie. Pod pojęciem tym możemy rozumieć zarówno wykroczenia jak i przestępstwa jazdy po alkoholu. Dodatkowo w przypadku przestępstw możemy wyróżnić parę różnych przestępstw kwalifikowanych. Dodatkowo można wyróżnić również czynności na etapie postępowania przygotowawczego oraz wykonawczego. W niniejszym artykule postaram Ci się odpowiedzieć na pytanie, jak możemy Ci pomóc w przypadku jazdy po alkoholu.

Usługi kancelarii w przypadku przestępstw i wykroczeń jazdy po alkoholu mogą rozpocząć się już w momencie zatrzymania do kontroli lub też zatrzymania osoby. W przypadku zatrzymania walczymy, aby taka osoba nie była przetrzymywania dłużej, aniżeli jest to konieczne oraz uczestniczymy w czynności przesłuchania. Walczymy, aby jej prawa nie zostały naruszone. W przypadku wystąpienia przez prokuraturę z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania staramy się, aby do niego nie dopuścić.

JAZDA W STANIE NIETRZEŹWOŚCI – ADWOKAT
ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU?
ZADZWOŃ!

22 270 63 01

 

Jazda pod wpływem alkoholu – jak się bronić?

Reprezentujemy naszych klientów również na etapie sądowym. W zależności od podstaw walczymy o uniewinnienie lub też o warunkowe umorzenie postępowania. Jeśli natomiast mamy do czynienia z cięższymi przestępstwami, takimi jak recydywa jazdy po alkoholu lub też spowodowanie wypadku, w której doszło do pokrzywdzenia osób to istnieje realne ryzyko orzeczenia bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Jako obrońcy musimy dopełnić wszelkich starań, aby nie dopuścić do tego.

Również po prawomocnym wyroku, jeśli w dalszym ciągu obowiązuje Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych możemy Ci pomóc. Po odbyciu połowy zakazu staramy się dla naszych klientów o uzyskanie warunkowej zgody na prowadzenia pojazdów przy wykorzystaniu alkolocka. Nasza pomóc polega tutaj albo na sporządzeniu samego wniosku albo też całościowym reprezentowaniu naszych klientów przed sądem. Bardzo często wniosek o alkolocka utożsamiany jest z odzyskaniem prawa jazdy. Nie jest tak do końca. Co prawda uzyskujemy zgodę na poruszanie się pojazdem z takim urządzeniem, ale nie jest to równoznaczne z odzyskaniem prawa jazdy. Dopiero po odbyciu zakazu możemy pomóc w faktycznym odzyskaniu dokumentu.

Jak widzisz zakres czynności w jakich możemy tobie pomóc jest szeroki. Jednakże nie zostały tutaj wymienione wszystkie czynności w jakich możemy pomóc naszym klientom. Dlatego zachęcam do bezpośredniego kontaktu z nami i opisania swoje sytuacji.

Jak odzyskać prawo jazdy po utracie za alkohol?

O przestępstwie polegającym na prowadzeniu pojazdu mechanicznego (chodzi tutaj o pojazd poruszany za pomocą silnika, np. samochód) w stanie nietrzeźwości mowa jest w art. 178a § 1 Kodeksu karnego. O stanie nietrzeźwości u kierowcy mówimy wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi kierującego pojazdem przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Art. 178a § 1 kk – Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za jazdę po alkoholu grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Sąd, wydając wyrok skazujący za jazdę w stanie nietrzeźwości, orzeka również wobec skazanego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Pijany kierowca, skazany wyrokiem sądu, obowiązany jest również do uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wysokość tego świadczenia wynosi od 5 tys. do nawet 60 tys. złotych.

ART. 178A 1 – ADWOKAT DLA KIEROWCÓW
24h NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
ZADZWOŃ!

22 270 63 01

Za ponowną jazdę po alkoholu grożą znacznie poważniejsze konsekwencje. Art. 178a § 4 kk przewiduje dla recydywistów karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Polskie prawo przewiduje pewną możliwość wcześniejszego odzyskania prawa jazdy, utraconego za jazdę po alkoholu. Zgodnie z art. 182a kkw, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru.

Aby móc skorzystać z dobrodziejstwa określonego w art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego, należy złożyć wniosek w formie pisemnej, do sądu, który wydał wniosek w pierwszej instancji. Sąd może uwzględnić wniosek, jeżeli uzna, że postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Bardzo ważne jest odpowiednie uzasadnienie wniosku, więc przy sporządzaniu wniosku o blokadę alkoholową najlepiej skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

W razie nieuwzględnienia wniosku o blokadę alkoholową możesz złożyć zażalenie w terminie 7 dni od daty doręczenia lub ogłoszenia postanowienia w tej sprawie. Jeżeli wniosek zostanie uwzględniony, po krótkim czasie należy udać się do wydziału komunikacji po odbiór dokumentu z kodem 69.  Skazany musi bowiem zdać ponownie egzamin państwowy, jeżeli utracił prawo jazdy na okres dłuższy niż rok.

POMOC PRAWNA DLA ZATRZYMANYCH ZA JAZDĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU
ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU?
ZADZWOŃ!

22 270 63 01