Kiedy można jechać po alkoholu?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, kiedy można jechać po alkoholu. Jako wielokrotny obrońca osób, które prowadziły pojazd będąc pod wpływem alkoholu mogę odpowiedzieć na powyższe pytanie jednym zdaniem. Dla swojego dobra nigdy nie powinieneś prowadzić pojazd pod wpływem alkoholu. Z prawnego punktu nie będzie to jednak odpowiedź poprawna, ponieważ występują okoliczności, dzięki którym nie zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności karnej, mimo że prowadziłeś mając we krwi alkohol. Zapraszam.

W pierwszej kolejności należy wytłumaczyć, jaka jazda po alkoholu jest zakazana przez polskie prawo. Kwestie te regulują art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń oraz art. 178a § 1 kodeksu karnego. Zgodnie z pierwszym kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Natomiast art. 178a § 1 k.k. stanowi, że popełnia przestępstwo kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Pojawiły się nam dwa pojęcia. Stan po użyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości.

Ze stanem po użyciu alkoholu mamy do czynienia w sytuacji, kiedy w organizmie człowieka poziom alkoholu wynosi od 0,1 do 0,25 mg/l wydychanego powietrza lub 0,2 do 0,5 promila we krwi. Stężenia przekraczające powyżej podane wynik stanowią już przestępstwo. Co jednak z wynikami poniżej powyższych norm? Jazda z wynikiem 0,09 i niżej nie jest czynem zabronionym przez polskie prawo.

Inną przesłanką popełnienia wykroczenia jazdy po alkoholu jest jazda w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym. W uproszczeniu można określi te strefy jako strefy, gdzie może odbywać się ruch publiczny. Oznacza to, że jazd po swoim prywatnym podwórku, gdzie nie maja wstępu inne pojazdy nie będzie stanowiło ani przestępstwa, ani wykroczenia. Natomiast już jazda leśną drogą może być potraktowana jako wykroczenie lub przestępstwo.

Jak widać istnieją sytuacje, gdzie można prowadzić samochód pod wpływem alkoholu. Jednakże zdecydowanie odradzamy tę praktykę. Jeśli masz wątpliwości, czy w twoim organizmie znajduje się jeszcze alkohol, to nie ryzykuj. Odradzamy również 100 % ufność w przenośnie alkomaty, gdyż ich skuteczność jest dyskusyjna, a granica błędu jest mała.