Prawo jazdy zabrane za alkohol, co dalej?

Zostałeś zatrzymany za jazdę po alkoholu i zastanawiasz się jak będzie toczyło się postępowanie w twojej sprawie? W dzisiejszym wpisie postaram się odpowiedzieć tobie na powyższe zagadnienie. Zapraszam!

Wszystko zaczyna się od zatrzymania do kontroli. Policjanci sprawdzają stężenie alkoholu i okazuje się, że popełniłeś przestępstwo. Zostaje tobie zatrzymany dokument prawa jazdy. Najczęściej pierwszą czynnością, jaka zostanie dokonana w twojej sprawie jest wezwanie Ciebie na przesłuchanie. Na tym przesłuchaniu policjanci odbiorą od Ciebie dane osobopoznawcze, ustalą, czy się przyznajesz do popełnienia czynu. Zostaniesz również zapytany czy chcesz składać wyjaśnienia, czy też korzystasz z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Na tym przesłuchaniu zostaniesz również pouczony o twoich uprawnieniach w postępowaniu oraz zostaną tobie przedstawione zarzuty. Po przesłuchaniu prawdopodobnie pierwszym pismem jakie otrzymasz będzie postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Jest to zatwierdzenie czynności jaką dokonali policjanci. Na to postanowienie przysługuje tobie zażalenie. Kolejny etap może wyglądać różnie. Najczęściej jest wydawany wyrok nakazowy w twojej sprawie. Od tego wyroku możesz wnieść sprzeciw, a sprawa trafi do normalnego trybu, gdzie będą odbywały się rozprawy i będą przeprowadzane dowody. Inną możliwością jest otrzymanie aktu oskarżenia, na który możesz wnieść odpowiedź na akt oskarżenia. Może również zostać od razu zaplanowana rozprawa w twojej sprawie. Jesteśmy już na etapie postępowania sądowego.

Wyrok w sprawie jazdy po alkoholu

Po przeprowadzeniu wszystkich dowodów sąd wyda w twojej sprawie wyrok. Od ogłoszenia wyroku masz 7 dni na złożenie wniosku o uzasadnienie tego wyroku. Jeśli się nie zgadzasz z nim, to po otrzymaniu tego uzasadnienia masz 14 dni (lub 7 w przypadku wykroczenia) na wniesienia apelacji, będącego odwołaniem się od tego wyroku. Po złożeniu apelacji sprawa trafia do sądu wyższej instancji. Sąd okręgowy ponownie przyjrzy się twojej sprawie i zadecyduje, czy wyrok wydany przez sąd rejonowy jest zgodny z prawem. Po wydaniu wyroku przez sąd wyższej instancji sprawa jest już formalnie zakończona, a wyrok prawomocny. Jednak dla Ciebie droga sądowa nie musi się zakończyć. Masz prawo wnieść skargę kasacyjną do sądu najwyższego. Inną drogą może być natomiast walka o tzw. Alkolocka. Jeśli odbyłeś już połowę orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, możesz wnosić, aby sąd zmienił twój zakaz. Jeśli sąd przychyli się do twojego wniosku, to będziesz mógł przez resztę zakazu poruszać się pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową.