Statystyki jazdy po alkoholu

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu zwiększa ryzyko spowodowania wypadku w ruchu lądowym, a nawet katastrofy komunikacyjnej. Zgodnie ze statystykami za rok 2018 opracowanymi przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej policji, w roku tym doszło do 31 674 wypadków drogowych. Na przestrzeni ostatnich lat zauważyć można, że ilość wypadków zmniejsza się. W roku 2016 było ich 33 664 natomiast w 2017 roku 32 760.

Zobacz także: Jazda po alkoholu – co grozi?

Tendencję związane ze spadkiem i wzrostem ilości wypadków są bardzo dynamiczne. Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia najwięcej wypadków drogowych miało miejsce w 2009 roku. W roku 2010 zanotowano mniejszą ilość wypadków, która ponownie wzrosła w roku 2011. Zauważyć można było tendencje malejącą między rokiem 2012 a 2016, kiedy to znów wzrosła liczba wypadków.

W roku 2018 do największej liczby wypadków doszło w październiku. Przyjmuje się, że wpływ na to mają pogarszające się jesienią warunki atmosferyczne, które mają niebagatelny wpływ na warunki drogowe. Do dużej ilości wypadków doszło również w maju i lipcu. Przypisuje się to zwiększonemu natężeniu ruchu w okresie wakacyjnym. Ciekawe również ze względu socjologicznego jest to, że do największej liczby wypadków dochodzi w piątki. Jeżeli chodzi, o rozłożenie dobowe około 50% wypadków zdarzyło się między godziną 13.00 a 20.00. Najmniej wypadków odnotowano w porze nocnej pomiędzy godziną 24.00 a 5.00.

JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU
SKONTAKTUJ SIĘ! PIERWSZA PORADA ZA DARMO

22 270 63 01

Pijani kierowcy statystyki

Większość wypadków ma miejsce w obszarze zabudowanym. Może mieć to związek, ze zwiększonym ruchem pojazdów i pieszych w tych miejscach. Zwrócić jednak należy uwagę, że do wypadków ze skutkiem śmiertelnym częściej dochodzi na obszarze niezabudowanym. Spowodowane jest to wieloma czynnikami takimi jak rozwijanie większej prędkości przez kierowców w obszarach niezabudowanych lub też późnego docierania pomocy medycznej.

Sprawcy będący pod wpływem alkoholu spowodowali najwięcej wypadków między godziną 16.00 a 22.00. W 2018 roku nietrzeźwi kierujący spowodowali 2134 wypadków. Zginęło w nich 266 osób, rannych zostało 2439. Kierujący pojazdami osobowymi spowodowali 1050 wypadków. Nietrzeźwi kierujący rowerem spowodowali 216 wypadków, w których zmarło 6 osób. Kierujący pod wpływem alkoholu najczęściej powodują wypadki z powodu niedostosowania prędkości do panujących warunków, nieustąpienie pierwszeństwa pojazdów, nieprawidłowego wyprzedzania, a także niezachowania bezpiecznej odległości między pojazdami.

Piesi będący pod wpływem alkoholu spowodowali 489 wypadków, w których zginęło 61 osób. Pijani piesi nieostrożnie wchodzący na jezdnie spowodowali 238 wypadków. Do 55 wypadków doszło z powodu pieszych leżących bądź siedzących na jezdni.