Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu

Każda osoba kierująca pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu musi być gotowa na poniesienie konsekwencji. Konsekwencje te mogą być dotkliwsze w przypadku popełnienia dodatkowych naruszeń. Jak kształtuje się odpowiedzialność karna i cywilna za kolizję pod wpływem alkoholu? Zapraszam do dzisiejszego wpisu!

Na wstępie należy przypomnieć, co grozi za podstawowy czyn jazdy po alkoholu. Zgodnie z art. 178a 1 § k.k. kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Oprócz tego kierowcy groza zakaz prowadzenia pojazdów mechnicznych od 3 do 15 lat oraz obowiązek zapłaty kwoty od 5 do 60 tysięcy złotych.

Kolizja pod wpływem alkoholu

A co w sytuacji, gdy spowodowaliśmy kolizję? Mowa o tym w art. 178. Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, art. 174 lub art. 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Art. 173 reguluje kwestię spowodowania katastrofy w ruchu, art. 174 spowodowanie zagrożenia takiej katastrofy, natomiast art. 177 sankcjonuje spowodowanie zwykłego wypadku. Najczęściej spotkać się można z tym ostatnim przypadkiem, dlatego przyjrzyjmy się mu dokładniej.

Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, (średni uszczerbek na zdrowiu) podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Oznacza to, że jeśli spowodujemy w trakcie wypadku u kogoś uszczerbek w jego zdrowiu, to narażamy się na znacznie dotkliwsze konsekwencje, niż samą jazdą po alkoholu.

A jeśli wyłącznie uszkodzimy jakieś mienie? Szczęście w nieszczęściu jest takie, że zazwyczaj odpowiemy wtedy dodatkowo za wykroczenie, a nie kolejne przestępstwo.

Musisz pamiętać jednak, że podczas jazdy po alkoholu nie chroni Cię twoje ubezpieczenie OC. Oznacza to, że będziesz musiał z własnej kieszenie ponieść wszystkie koszty naprawy i odszkodowania.